Giày búp bê nhựa đi mưa mũi nhọn đục hoa trang trí